EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY
Przegląd tekstów 2006-2008
EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY jest serią wydawniczą prezentującą teksty ważne z punktu widzenia dyskusji o ekonomii społecznej. Seria powstała w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej".
Seria zapoczątkowana została w 2006 roku. W trakcie kolejnych lat realizacji projektu gromadziliśmy nowe teksty i opracowania. Niniejszy zbiór zawiera teksty z lat 2006, 2007 i 2008, które podsumowują dotychczasowe osiągnięcia projektu, i jednocześnie stanowią podstawę do dalszej dyskusji o przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.
Autorzy tekstów to: osoby związane z projektem, osoby aktywnie działające w obszarze ekonomii społecznej, a także przedstawiciele innych środowisk zainteresowanych ekonomią społeczną.
Wszystkie materiały publikowane w serii są dostępne na stronach portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.